Με την εγκαθίδρυση από τον ΑΔΜΗΕΕ της δυνατότητας ενεργειακού συμψηφισμού, η επένδυση σε οικιακά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συστήματα απλουστεύθηκε και πλέον αποτελεί πυλώνα της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Net-metering ονομάζουμε την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό για ιδιώτες, επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες με ή χωρίς αποθήκευση.

Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. 

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού παρέχοντας έτσι υπηρεσίες πράσινης ανάπτυξης για την χώρα και μεγάλης εξοικονόμησης χρημάτων για τον επίδοξο επενδυτή στο πρόγραμμα net-metering.