• Φ/Β πλαίσια: Yingli Solar Panda (YL 265 C-30b)
  • Αντιστροφείς (String): SMA STP 12000TL, STP 15000TL, STP 17000TL
  • Μετασχηματιστής: ΑΒΒ
  • Πεδία μέσης τάσης (ΜΤ): PSS
  • Βάσεις: Rama (2-πάσσαλο σύστημα, 3-πλό portrait)
  • Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων/ Αντικεραυνική προστασία: DEHN