Βιομηχανική στέγη στον Ασπρόπυργο ονομαστικής ισχύος 20kWp.