Οικιακή τοποθέτηση Φ/Β ονομαστικής ισχύος 6,72kWp στην περιοχή της Κηφισιάς.