Οικιακή τοποθέτηση Φ/Β ονομαστικής ισχύος 6,715kWp στην περιοχή της Κηφισιάς.