• Φ/Β Πλαίσια: Risen 545Wp
  • Αντιστροφείς: Sungrow IV SG125CX-P2
  • Βάσεις ηλιακής ιχνηλάτησης: Deger Hellas
  • Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων: ELEMKO