Φ/Β πλαίσιαYingli Solar Panda (YL 260 C-30b & YL 255C-30b)
Αντιστροφείς (Central)SMA SC 720 CP
Μ/ΣABB
Πεδία ΜΤPSS
ΒάσειςRama (Μονοπάσσαλο Σύστημα – διπλό portrait)
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων/ Αντικεραυνική προστασίαDEHN