• Φ/Β πλαίσια: Yingli Solar (YL 240 P-29b)
  • Αντιστροφείς: SMA STP 17000TL
  • Υποσταθμός μέσης τάσης (ΜΤ): Scneider Electric
  • Βάσεις: Metaloumin