Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάληψη και υλοποίηση τόσο εμπορικών όσο και βιομηχανικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Βασικές αρχές της εταιρικής μας κουλτούρας είναι τα πολύ υψηλά στάνταρ ποιότητας σε συνδυασμό με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει.

Η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της RENI-DS
βασίζεται:

  • Στην υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εμπειρία του επιτελείου των μηχανικών τόσο στον μελετητικό όσο και στον εργοληπτικό τομέα
  • Στην άρτια οργάνωση της εταιρείας μας, η οποία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015
  • Στην συνεργασία μας με καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου
  • Στην επίτευξη ουσιαστικών και αρμονικών σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ενδεικτικά μπορεί ο επισκέπτης να δει κάποια από τα έργα μας στην αντίστοιχη ενότητα, Ενδεικτικά έργα.