Οικιακό Φ/Β σύστημα ονομαστικής ισχύος 8,8Wp στην περιοχή του Ψυχικού.